Aleholm
 - lite mindre, mycket bättre

Öppettider

Biblioteket har öppet alla skoldagar.

Kontakt

Karin Stjern, bibliotekarie.

Telefon: 0382-153 89

 Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö     Tel: 0382-153 91     Frånvaroanmälan: 010-888 70 50 eller via Vklass         Mejl: aleholm@savsjo.se