Aleholm
 - lite mindre, mycket bättre

Svenska för invandrare - Swedish tuition for Immigrants

Kontakt : Anders Strömblad , Sfi/SO - koordinator/ lärare, anders.stromblad@savsjo.se, 0721 - 41 37 87

                  Stefan Norberg,      Sfi - program koordinator,     stefan.norberg@savsjo.se ,  0382 - 153 37

Studieperiod:       HT   2020-08-05  --  2020-12-22      ;    VT     2021-01-07  --  2021-06-23

Nationella prov genomförs två gånger/år i december och juni månad  på B-  , C-  och och D-nivåerna efter särskilt schema. Möjlighet finns även till "särskild prövning"  men är då förknippat med en avgift.

Undervisning och kurser

Vi har undervisning på fyra nivåer, A, B, C och D (högsta nivån). Undervisningen riktar sig till personer över 20 år.

Godkänt betyg (E) på D-nivå ger rätt att studera vidare på komvux eller gymnasiet om övriga kriterier är uppfyllda.

Vi finns på Ljungaskolan , Skolgatan 8 och i D-huset på Aleholm, Hjärtlandavägen 9.

Eftermiddags-/kvällskurs hålles i sal D 12 på måndag  och onsdag kvällar kl 17.00 - 19.30.

Sex  lärare arbetande med ca 6 grupper välkomnar dig till en viktig och intressant tid av ditt liv!

För ansökan till studier  klicka på länken nedan och fyll i E-tjänsten "Anmälan till Sfi - undervisning" och skicka in den.

 - Anmälan till Sfi-undervisning. E-tjänstlänk till annan webbplats

För vidare information om undervisningen kontakta program-ansvariga ovan.

INFORMATION IN ENGLISH

Contact: Anders Strömblad, Sfi/SO - coordinator, anders.stromblad@savsjo.se,         0721 - 41 37 87 

                Stefan Norberg ,    Sfi - program coordinator, stefan.norberg@savsjo.se   ,  0382 - 153 37 

Study periods Autumn semester:   2020-08-05  --  2020-12-22   Spring semester   :   2021-01-07  --  2021-06-23

National tests will be performed twice a year, in december and june, following a special schedule.  There is also a possibility for "special evaluation" but then connected to a fee for the cost of setting up the test.

Teaching and courses

There are four different levels: A, B, C, and D (highest level). There are also three differents "tracks" to study, meaning that there are three different speeds of study depending on former education and language-studies. The courses are available for students over the age of 20.

Afternoon/evening courses are now running  in Classroom D 12 at Aleholm D-building. Mondays  and Wednesdays between 17.00 - 19.30.

For application clic on the red link bekow , fill in the electronic form and send it in. You will be contacted within a couple of weeks 

Classrooms are situated in Ljungaskolan , Gränsgatan 8 and also  in the the D-building at Aleholm (highschool), Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö. Nine teachers working with about 6 groups welcome you to an important and inspiring time of your life.

- Application for Sfi-studies. E-service .länk till annan webbplats

For further information, please contact one of the two coordinators above.


 Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö     Tel: 0382-153 91     Frånvaroanmälan: 010-888 70 50 eller via Vklass         Mejl: aleholm@savsjo.se