Aleholm
 - lite mindre, mycket bättre

Vuxenutbildning

Vuxenutbildning på Aleholm består av grundskola för vuxna, gymnasieskola för vuxna, särskild undervisning för vuxna (särvux) och Svenskundervisning för invandrare (sfi).

Du kan läsa mer om de olika delarna under respektive flik till vänster.

Läs gärna om elever och tidigare elever berättar.

Ansökan till höstterminen

Nu är det dags att ansöka till kurser och yrkesutbildningar som börjar i höst. Ansökan är öppen till 1 juni och för att kunna göra ansökan måste du kontakta studie- och yrkesvägledaren, Petra Holst.

Studietid

Dina studier planeras individuellt och studietiden beror på dina förkunskaper. 

Lärarledda kurser ges huvudsakligen under studieperioderna höst och vår. Studieperioden över sommaren sker på distans. Kurser som ges distans kan startas kontinuerligt under året.

Ansökningsdatum (studieperiod sommar): 1 maj

Ansökningsdatum (studieperiod höst): 1 juni

Kontakta studie- och yrkesvägledare för planering av dina studier.

Behörighet

Du är behörig att delta i vuxenutbildning på grundskole- och gymnasienivå från och med andra kalenderhalvåret det året du fyller 20 år. Till vuxenutbildning på gymnasial nivå är du behörig tidigare om du har slutfört en utbildning på nationellt program eller likvärdig utbildning i gymnasieskolan.

För att söka gymnasiekurser bör du i allmänhet ha förkunskaper som motsvarar grundskolan i svenska eller svenska som andraspråk samt engelska och matematik. Om det finns särskilda förkunskapskrav eller avvikelser från de allmänna förkunskapskraven anges detta för respektive kurs.

Ekonomi

Kommunal vuxenutbildning på  grundskole- och gymnasienivå är studiemedelsberättigad och avgiftsfri. Information om studiemedel finner du på CSN:s hemsida: www.csn.selänk till annan webbplats Du söker studiemedel själv via CSN:s hemsida. Vänd dig till studie- och yrkesvägledare om du behöver hjälp.

Litteraturen du behöver för att läsa på gymnasienivå måste du själv köpa eller låna. Information om vilken litteratur du behöver får du i samband med kursstart. Läser du på grundskolenivå får du alltid låna den litteratur du behöver av skolan.

Kontaktperson:

Petra Holst
E-post: petra.holst@savsjo.se
Tel: 0382-153 68

 Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö     Tel: 0382-153 91     Frånvaroanmälan: 010-888 70 50 eller via Vklass         Mejl: aleholm@savsjo.se