Aleholm
 - lite mindre, mycket bättre
Publicerad 2016-04-13

Esther-dag

Den 12 april hade vi tillsammans med Njudungsgymnasiet och KomVux i Vetlanda en Esther-dag på VO.

Esther är ett nätverk som verkar för att vårdtagare ska få så bra vård som möjligt. Esther-coacher finns inom både landstinget och kommunen och de arbetar för att förändra vården till det bättre. Vi fick lyssna på olika "Esthrar" som berättat om deras erfarenheter från vården.

 Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö     Tel: 0382-153 91     Frånvaroanmälan: 010-888 70 50 eller via Vklass         Mejl: aleholm@savsjo.se