Aleholm
 - lite mindre, mycket bättre
Publicerad 2016-04-20

Föredrag om biogas och solenergi

Hanna Fathy har föreläst om solenergi och biogas för en grupp elever som läser kursen Naturkunskap. 

Hanna Fathy är uppväxt i Kairo och där blir det mängder av sopor. Eleverna fick lyssna till hur han bland annat hittat lösningar för att utvinna biogas av sopor.

 Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö     Tel: 0382-153 91     Frånvaroanmälan: 010-888 70 50 eller via Vklass         Mejl: aleholm@savsjo.se