Aleholm
 - lite mindre, mycket bättre
Publicerad 2017-06-19

Skolstart

Välkommen till skolstart läsåret 2017/2018!

  • Årskurs 1: 16 augusti
  • Årskurs 2 och 3: 17 augusti
  • Komvux: 21 augusti
  • SFI: 7 augusti

 Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö     Tel: 0382-153 91     Frånvaroanmälan: 0382-153 99         Mejl: aleholm@savsjo.se