Aleholm
 - lite mindre, mycket bättre

Elevhälsan

Elevhälsan på Aleholm ska bidra till att skapa miljöer som främjar gymnasieelevernas lärande och utveckling samt vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och har ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje elevs lärande och utveckling.

Du som elev eller vårdnadshavare är alltid välkommen att vända dig till elevhälsans personal om du har frågor, behöver stöd eller vägledning.

Skolsköterskans mottagningstider:
måndagar och onsdagar klockan 8.30-9-45, 11.00-12.00.

Namn

Funktion

Telefon

Sandra Andersson

specialpedagog

073-420 53 74

Maria Erdeberg

specialpedagog

0382-155 36, 0723-53 68 88

Johanna Eriksson

kurator

0382-155 81

Katrin Holmberg

studie- och yrkesvägledare

0382-153 88

Ammi Hylander

skolsköterska

0382-153 82, 070- 245 68 10

Märta Johansson

kurator

0382-153 85, 0721- 41 51 11

Jonas Källström


073-387 95 71

Camilla Petersson

elevassistent
 

 

 Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö     Tel: 0382-153 91     Frånvaroanmälan: 010-888 70 50 eller via Vklass         Mejl: aleholm@savsjo.se