Aleholm
 - lite mindre, mycket bättre

Ambassadörer för Aleholm

Skolan har ambassadörer som representerar skolan vid olika tillfällen. Ett sådant exempel är skolans information till årskurs nioelever. Ambassadörerna är elever från skolans olika årskurser och gymnasieprogram.

 Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö     Tel: 0382-153 91     Frånvaroanmälan: 0382-153 99         Mejl: aleholm@savsjo.se