Aleholm
 - lite mindre, mycket bättre

Elevhälsan

Elevhälsan på Aleholm ska bidra till att skapa miljöer som främjar gymnasieelevernas lärande och utveckling samt vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och har ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje elevs lärande och utveckling.

Du som elev eller vårdnadshavare är alltid välkommen att vända dig till elevhälsans personal om du har frågor, behöver stöd eller vägledning.

Skolsköterskans mottagningstider:
Måndag- fredag: 8.30-9.45

Namn

Funktion

Telefon

Ammi Hylander

skolsköterska

0382-153 82,

070- 245 68 10

Mia Erdeberg

specialpedagog

0382-155 36,

0723-53 68 88

Helena Jörgensen

studie- och yrkesvägledare

0382-153 88,

0721- 46 10 05 

 

 Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö     Tel: 0382-153 91     Frånvaroanmälan: 0382-153 99         Mejl: aleholm@savsjo.se