Aleholm
 - lite mindre, mycket bättre

Elevrådet

Elevrådet vill hjälpa eleverna att få en bättre skola, och eleverna får gärna ha synpunkter om skolan, ni förmedlar dem till ovanstående eller i idélådan vid biblioteket.

Hoppas ni vill hjälpa oss att få en miljö som alla trivs i.

 Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö     Tel: 0382-153 91     Frånvaroanmälan: 0382-153 99         Mejl: aleholm@savsjo.se