Aleholm
 - lite mindre, mycket bättre

Svenska för invandrare - Swedish tuition for Immigrants

Kontakt : Anders Strömblad , Sfi/SO - koordinator/ lärare, anders.stromblad@savsjo.se, 0721 - 41 37 87

                Stefan Norberg,      Sfi - koordinator,  stefan.norberg@savsjo.se ,  0382 - 153 37

Studieperiod: 2016-08-08  --  2016-12-22           2017-01-02  --  2017-06-22

Nationella prov genomförs ungefärligen  v.11 , v.26 och v.46 på B-  , C-  och och D-nivåerna efter särskilt schema.

Undervisning och kurser

Vi har undervisning på fyra nivåer, A, B, C och D (högsta nivån). Undervisningen riktar sig till personer över 20 år.

Godkänt betyg (E) på D-nivå ger rätt att studera vidare på komvux eller gymnasiet om övriga kriterier är uppfyllda.

Vi finns på Ljungaskolan , Skolgatan 8 och i D-huset på Aleholm, Hjärtlandavägen 9 .

 Eftermiddags-/kvällskurs hålles måndag , onsdag och torsdag kvällar med början från 5 September 2016.

7  lärare arbetande med ca 11 grupper välkomnar dig till en viktig och intressant tid av ditt liv!

För ansökan till studier skriv ut blanketten och skicka/lämna in till studievägledare Åsa Thor, Aleholm ,Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö.

Ansökningsblankett Sfi-undervisningPDF       För vidare information om undervisningen kontakta program-ansvariga ovan.

INFORMATION IN ENGLISH

Contact: Anders Strömblad, Sfi-coordinator, anders.stromblad@savsjo.se,  0721 - 41 37 87 

Also     :  Stefan Norberg ,    Sfi - koordinator ,  stefan.norberg@savsjo.se   ,  0382 - 153 37 

Study periods: 2016-08-08  --  2016-12-22

                          2017-01-02  --  2017-06-22


National tests will be performed around week nr 11 , w.26 and w. 46 ,three times a year following a special schedule. 

Teaching and courses

There are four different levels: A, B, C, and D (highest level). There are also three differents "ways" to study, meaning that there are three different speeds of study. The courses are available for students over the age of 20.

Afternoon/evening courses are now running from the 5th of September 2016 in Classroom D 8 at Aleholm D-building. Mondays , Wednesdays and Thursdays between 16.30 and 19.30. Print out application form on the red link below , fill it in and send it to the school-adress , Hjärtlandavägen 9 , 576 80 Sävsjö 

Classrooms are situated in Ljungaskolan , Skolgatan 8 and in the the D-building at Aleholm (highschool), Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö. Seven teachers working with 11 groups welcome you to an important and inspiring time of your life!

For further information, please call the program-coordinators above.

 

 Hjärtlandavägen 9, 576 80 Sävsjö     Tel: 0382-153 91     Frånvaroanmälan: 010-888 70 50 eller via Vklass         Mejl: aleholm@savsjo.se