Studie- och yrkesvägledning

Vi finns till både för gymnasieelever och vuxenstudenter. Vad ska jag välja för kurser om jag vill kunna plugga vidare? Vilken inriktning passar mig? Om du har frågor kring dina studier och om framtiden är du varmt välkommen till oss studie- och yrkesvägledare.

Katrin Holmberg, SYV

Katrin Holmberg

Studie- och yrkesvägledare, gymnasiet

Bilden är en illustration av en person och används som ersättning för fotografi där detta inte finns.

Linda Nilsson

Kommunalt aktivitetsansvar

Studie- och yrkesvägledare, vuxenutbildning