Betyg på vuxenutbildning

Betyg vuxenutbildning grundskolenivå och sfi

Betyg utfärdas i respektive ämne när hela kursen är genomförd. Betygsskalan har fem godkända steg E, D, C, B och A, blir du inte godkänd får du F. Från och med 1 januari 2022 är betygsskalan Godkänt och Icke godkänt.

Efter utbildningens slut kan du få samtliga betyg utskrivna i ett så kallat utdrag ur betygskatalog.

Betyg vuxenutbildning gymnasienivå

Betyg utfärdas i respektive ämne när hela kursen är genomförd. Betygsskalan har fem godkända steg E, D, C, B och A, blir du inte godkänd får du F.

Efter utbildningens slut kan du få samtliga betyg utskrivna i ett så kallat utdrag ur betygskatalog. I vissa fall kan även studierna resultera i gymnasieexamen.

Betyg på Komvux som särskild utbildning

Betyg utfärdas i respektive ämne när hela kursen är genomförd. Inom utbildningen på grundläggande nivå används endast betyget Godkänt.

Efter utbildningens slut kan du få samtliga betyg utskrivna i ett så kallat utdrag ur betygskatalog.

Gå till e-tjänst för betyg Länk till annan webbplats.

grafisk siluett aleholm elever

Kontakt

Hjärtlandavägen 9
576 80 Sävsjö
0382-153 91

info.aleholm@savsjo.se

Frånvaroanmälan gymnasieutbildning:
010-888 70 50 eller via Vklass Länk till annan webbplats.

Frånvaroanmälan vuxenutbildning (gäller ej studerande på distans):

010-888 70 50

logotyp vklass
logotyp vklass
Logga Sävsjö kommun. Länk till savsjo.se
Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.