Frågor och svar om att studera som vuxen

Undrar du hur det är att plugga som vuxen? Kolla våra frågor och svar, eller kontakta oss.

På Aleholm finns ett eget studierum för vuxenstuderande som vill studera i skolan.

Det är viktigt att du som studerande följer de regler som finns, till exempel för frånvaro. Information om detta finns i informationsbladet.

Informationsblad om att studera som vuxen (PDF) Pdf, 249.4 kB.

Vuxenutbildning är kostnadsfri och ger rätt till studiemedel. Har du ersättning från CSN ställs krav på dina studieresultat och att du klarar dina kurser inom den tid du sökt studiemedel för.

Läs mer på CSN.se Länk till annan webbplats.

Kurslitteratur

Grundskole- och gymnasienivå: Det är du som ansvarar för att du har den kurslitteratur som krävs.

Se aktuell kurslitteratur för höstterminen 2020 här (länk).

Prövning

Vill du få betyg i en kurs du läst in på egen hand eller vill du höja ett tidigare betyg? Då kan du göra en prövning. På egen hand läser du in en kurs enligt gällande kursplan och sedan gör du ett muntligt och/eller skriftligt prov. Anmäl dig till studie- och yrkesvägledaren.

Öppna stödtider

På Aleholm finns öppna stödtider i C3 (källaren): måndagar kl. 13-18 och onsdagar kl. 8-10.

Distansstudier

Distansstudier betyder att du läser kursen på egen hand med en datorbaserad lärplattform som stöd. Du får handledning från läraren via lärplattformen, webbkamera, e-post, telefon eller annat tekniskt verktyg.

Vad är Vklass?

Vklass är Aleholms lärportal. Alla vuxenstuderande måste använda Vklass. Det är i Vklass som du håller skriftlig kontakt med dina lärare, där finns ditt schema, kursens planering, lektionsmaterial, aktuella läxor och tider för prov och test. I Vklass finns och allmän information som rör dina studier.

Hur får jag inloggningar?

I samband med uppropet får du information om hur du får inloggningar till skolans nätverk, Vklass, Inläsningstjänst och SLI.

Vad är ILT Inläsningstjänst?

ILT Inläsningstjänst har inlästa läromedel, lättlästa böcker och filmer och guider på flera språk som gör skolarbetet lättare för dig som studerar.

Vad betyder att jag som studerande har resultat- och kommunikationsplikt?

Tillsammans med dina lärare gör du en arbetsplanering för varje kurs. Kommunikationsplikt och resultatplikt gäller. Det betyder att du måste hålla en aktiv dialog med dina lärare, rapportera om du inte kan närvara på någon lektion eller planerat handledningstillfälle, samt utföra de planerade proven. Kurserna skall slutföras inom överenskommen studieperiod.

För mer information, kontakta:

Studie- och yrkesvägledare

Petra Holst
E-post: petra.holst@savsjo.se
Tel: 0382- 153 68

Rektor

Johnas Stranne

E-post: johnas.stranne@savsjo.se
Tel: 0382- 153 90

Vem får studera på Komvux?

Kommunala vuxenutbildningen erbjuder kurser och yrkesutbildningar för dig som bor i Sävsjö kommun.

Vilka är reglerna för prov och redovisningar?

I den arbetsplan som görs upp för varje kurs står när och hur redovisningar ska äga rum.

Det är obligatorisk närvaro vid alla prov och redovisningar.

Är jag försäkrad när jag studerar inom vuxenutbildningen?

  • Ja, Sävsjö kommun har en olycksfallsförsäkring som endast gäller under sin skoltid:
  • lektion eller rast
  • resor och dylikt som anordnas av skolan och med en av skolan utsedd ledare
  • arbetsplatsförlagd utbildning
  • direktfärd till och från nämnda verksamheter

Vad innebär det att studera som vuxen?

Vuxenutbildningen skiljer sig från grundskolan och ungdomsgymnasiet. Kursplaner och betygskriterier är samma, men det är större krav på självstudier inom vuxenutbildningen jämfört med ungdomsgymnasiet. Du måste studera mycket tid utanför lektionerna.

Kan jag sitta i skolan och studera?

På Aleholm finns ett eget studierum för vuxenstuderande som vill studera i skolan.

Vad kostar det att studera på Komvux?

Vuxenutbildning är kostnadsfri och ger rätt till studiemedel. Har du ersättning från CSN ställs krav på dina studieresultat och att du klarar dina kurser inom den tid du sökt studiemedel för. Läs mer om studieekonomi.

Vad kostar kurslitteraturen?

När du läser på gymnasienivå är det du som ansvarar för att du har den kurslitteratur som du behöver.

När du läser på SFI, Särvux och grundskolenivå får du låna den kurslitteratur som du behöver.

Kan jag läsa på egen hand och göra prövning?

Du kan få göra en prövning i en kurs du läst in på egen hand eller höja ett tidigare betyg. Du måste läsa in kursen enligt gällande kursplan och sedan gör du ett muntligt och/eller skriftligt prov. Anmäl dig till studie- och yrkesvägledaren.

Vad kostar det att göra prövning?

500 kronor/kurs och tillfälle.

Kan jag studera på distans?

Distansstudier betyder att du läser kursen på egen hand med en datorbaserad lärplattform som stöd. Du får handledning från läraren via lärplattformen, webbkamera, e-post, telefon eller annat tekniskt verktyg.

Kan jag lyssna på mina läroböcker?

Alla elever har tillgång till ILT Inläsningstjänst där det finns inlästa läromedel, skönlitterära böcker och filmer och guider på flera språk som gör skolarbetet lättare för dig som studerar.

Vad är extra anpassningar?

Anpassningar och stöd som krävs för att du ska ha de bästa förutsättningarna för att kunna uppnå kunskapskraven.

Får jag låna en dator?

Ja, om du studerar svenska eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå på plats i skolan (ej distans) har du rätt att låna en dator och använda den i skolan och hemma.

Vad betyder det att jag som studerande har resultat- och kommunikationsplikt?

Tillsammans med dina lärare gör du en arbetsplanering för varje kurs. Kommunikationsplikt och resultatplikt gäller. Det betyder att du måste hålla en aktiv dialog med dina lärare, rapportera om du inte kan närvara på någon lektion eller planerat handledningstillfälle, samt utföra de planerade proven. Kurserna skall slutföras inom överenskommen studieperiod.


grafisk siluett aleholm elever

Kontakt

Hjärtlandavägen 9
576 80 Sävsjö
0382-153 91

Frånvaroanmälan gymnasieutbildning:
010-888 70 50 eller via Vklass Länk till annan webbplats.

Frånvaroanmälan vuxenutbildning:

010-888 70 50

logotyp vklass
logotyp vklass
Logga Sävsjö kommun. Länk till savsjo.se
Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.