Stöd till dig som vuxenelev

Du kan få olika typer av stöd beroende på vad du har för behov.

Stöd att välja utbildning

Du som känner dig osäker inför ditt studieval är välkommen till Aleholms studie- och yrkesvägledning.

Studiestöd

På Aleholm finns öppna stödtider i C3 (källaren): måndagar kl. 13-18 och onsdagar kl. 8-10.

Läs- och skrivsvårigheter

All kurslitteratur finns inläst. Du kan ta kontakt med speciallärare för att få hjälp att genomföra dina studier. Du har också rätt till extra anpassningar.

Speciallärare:
Elisabeth Källdin
E-post: elisabeth.kalldin@savsjo.se
Tel: 0382- 153 79