Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Det innebär att du efter examen ska ha kunskaper som gör att du är väl förberedd inför studier på högskola/universitet.

Vad får jag lära mig?

På ekonomiprogrammet får du utveckla dina kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Men du kommer även utveckla din kreativitet och din förmåga att samarbeta och ta ansvar.

Om du vill satsa på fördjupade kunskaper i företagsekonomi kan du läsa till Diplomerad Gymnasieekonom. Mer information om vad det innebär hittar du på sidan gymnasieskolor.selänk till annan webbplats.

Hur bedrivs undervisningen?

Du kommer att arbeta på många olika sätt under din utbildning. Teoretiska arbetsformer varvas med praktiska uppgifter där du även samverkar med näringslivet. Du kommer arbeta ämnesintegrerat under vissa perioder för att se samband mellan olika kurser och för att utveckla din förmåga att planera dina studier.

Du får även möjlighet att starta, driva och avveckla ett företag inom konceptet Ung företagsamhet.länk till annan webbplats

I årskurs två får du praktisera på ett företag och om du väljer att bli Diplomerad Gymnasieekonom får du även praktisera i årskurs 3.

Under din tid på Aleholm får du göra flera studieresor/studiebesök, bland annat en studieresa till Stockholm i två dagar med besök på Riksdagen, museum och något kulturevenemang. I årskurs tre genomförs en studieresa till Tyskland under några dagar inom ramen för kursen Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering.

Efter utbildningen

Efter avklarad gymnasieexamen har du behörighet till många olika utbildningar på högskola/universitet. Du kan alltså läsa vidare inom många fler områden än ekonomi.

Om du utbildat dig till Diplomerad Gymnasieekonom får du ett intyg som är en bra merit på ditt CV. Detta innebär att du har större möjligheter att få arbete direkt efter gymnasiet inom området.


logotyp Ung företagsamhet
Logotyp diplomerad Gymnasieekonom

Företagsekonomi 2

I denna kurs arbetar vi vidare med marknadsplanering och marknadsföring. Du får även mer omfattande kunskaper när det gäller kalkylering och finansiering. Vi fördjupar oss mer i bokslutsarbete. Organisation och ledarskap är också ett område i denna kurs.

Entreprenörskap och företagande

Denna kurs passar utmärkt att genomföra inom konceptet Ung företagsamhet. Du får under ett läsår starta, driva och avveckla ett företag. Du får själv bestämma företagets affärsidé och skaffa startkapital. Det finns möjlighet att ställa ut på den regionala mässan och att delta i ett flertal tävlingar.

Matematik 3b

Kursen innehåller följande tre huvudområden: algebra, samband och förändring samt problemlösning. Du kommer bland annat att arbeta med matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.

Rätten och samhället

Denna kurs behandlar Sveriges grundlagar med särskild betoning på offentlighetsprincipen och skyddet för mänskliga fri- och rättigheter. Den tar även upp internationell rätt.
Straffrätt och processrätt är andra områden vi arbetar med liksom sambandet mellan etik och moral i samhället, lagstiftning och tolkning av lagar.

Affärsjuridik

Kursen behandlar bland annat följande områden:
Associationsrätt som behandlar olika företagsformer och reglerna för dem.
Avtalsrätt där du får arbeta med regler i avtalslagen men även skriva egna juridiska dokument.
Marknadsrätt som behandlar olika lagar som företag behöver ta hänsyn till när de agerar mot kunder och konkurrenter.
Immaterialrätt är ett område som bland annat tar upp hur man kan skydda sina produkter på olika sätt.

Psykologi 2a

Kursen tar bland annat upp personlighetspsykologi, utvecklingspsykologi och klinisk psykologi.
Dessutom ingår arbete med mediers, livsstilars och kulturs påverkan på mänskliga beteenden, känslor och tankar.

Filosofi 1

I denna kurs arbetar ni med existens och vetande, grundläggande vetenskapsteori, värdefilosofi, nutida filosofiska riktningar och språkfilosofi.

Kursen Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering ingår för samtliga elever som programfördjupning. Här får du möjlighet att göra en studieresa till Tyskland som en del av kursen.

Du får själv välja två kurser som du vill läsa som programfördjupning. Om du vill läsa mer språk kan du välja det. Du kan också välja olika kurser som behövs för behörighet till olika utbildningar på högskola/universitet, exempelvis Naturkunskap 2.

Katrin Holmberg, SYV

Bilden är en illustration av en person och används som ersättning för fotografi där detta inte finns.

Christina Gustafsson

Företagsekonomi, Juridik, Entreprenörskap

grafisk siluett aleholm elever

Kontakt

Hjärtlandavägen 9
576 80 Sävsjö
0382-153 91

Frånvaroanmälan gymnasieutbildning:
010-888 70 50 eller via Vklasslänk till annan webbplats

Frånvaroanmälan vuxenutbildning:

010-888 70 50

logotyp vklass
Logga Sävsjö kommun. Länk till savsjo.se

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.