Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet passar dig som vill ha en allmänbildande utbildning och tänker studera vidare på högskola/universitet inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Programmet passar dig som är intresserad av samhällets uppbyggnad, funktion och hur det styrs.

Vad får jag lära mig?

Du lär dig vad som påverkar samhället och vad som sker i samhället, både i Sverige och i världen. Du studerar samhällsvetenskapens historia för att kunna undersöka och förstå vårt samhälle idag.

Du lär dig om samhällsförhållanden i Sverige och i världen. Du studerar samspelet mellan individ och samhälle och om människors livsvillkor. Du lär dig också om hur olika faktorer påverkar ett hållbart samhälle.

Du lär dig om demokrati, miljö, etik, genus, medier, informationsteknik, kommunikation och hållbarhet.

Du kommer även utveckla din kreativitet och din förmåga att samarbeta och ta ansvar.

På samhällsvetenskapliga programmet bygger du en god grund för fortsatta studier genom att du utvecklar en vetenskaplig medvetenhet genom att formulera och undersöka frågeställningar. Du utvecklar din förmåga att söka, välja ut och bearbeta information källkritiskt.

Efter utbildningen

Efter avklarad gymnasieexamen har du behörighet till många olika utbildningar på högskola/universitet. Du kan läsa till socionom, psykolog, lärare, jurist, journalist, präst, kurator, polis, sjuksköterska, kulturarbetare, samhällsplanerare, statsvetare, diplomat och mycket annat.

Hur bedrivs utbildningen?

På samhällsvetenskapsprogrammet arbetar vi på ett varierat sätt, teoretiska uppgifter varvas med praktiska uppgifter, enskilt arbete varvas med grupparbete. Du kommer att arbeta ämnesintegrerat under vissa perioder för att se samband mellan olika kurser.

Vi gör också flera studieresor, bland annat en studieresa till Stockholm i två dagar med besök på riksdagen, museum och något kulturevenemang. I årskurs tre genomförs en studieresa till Tyskland under några dagar inom ramen för kursen Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering.

I årskurs två får du praktisera under en vecka på en arbetsplats med koppling till din utbildning.

Vi har en nära kontakt mellan elever och lärare. Du har stor möjlighet att själv påverka undervisning och redovisningsformer.

Tycker du att det är intressant att analysera mänskligt beteende och diskutera varför människor agerar som de gör i olika situationer? Vet du kanske redan nu att du vill arbeta med människor i framtiden? Vill du få den bästa tänkbara utbildningen som förbereder dig för högskolan och arbetslivet?

Inom vår profil Kriminologi kommer du att studera kriminologiska teorier till olika brott och rättspsykologiska förklaringar till varför vissa människor begår eller riskerar att återfalla i brott. Hur tänker egentligen en seriemördare? Hur får man fram DNA?

Grunden till denna utbildning är Samhällsvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet, där du kan välja någon av alla våra inriktningar, där du får en bred bas att bygga vidare på inför vidare studier. Här får du möjligheten att läsa kurserna Rätten och samhället, Samhällskunskap 3 samt Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering där vi fördjupar oss inom kriminologi.

För dig som är intresserad av kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle samt om hur människors livsvillkor varierar över tid och rum.

Geografi 1

Frågor om olika natur- och kulturlandskap, om deras samband, utveckling och förändring över tid samt om samband mellan människa, samhälle och miljö. Analys av hur intressekonflikter påverkar jordens livsmiljöer och människans livsvillkor, ur perspektivet hållbar utveckling.

Historia 2

Historiska frågeställningar om till exempel lokalhistoria, global migration och kulturmöten, olika historiska världsbilder, synen på människors värde, moderna mediers framväxt samt resursutnyttjande och människors förhållande till naturen. Även frågeställningar om hur historia används inom olika kulturformer till exempel film och musik.

Religionskunskap 2

Nyreligiösa rörelser och strömningar. Privatreligiositet och individuella tolkningar av religiösa trosuppfattningar samt religioners och livsåskådningars betydelse för människors identitet, tillhörighet, gemenskap och syn på jämställdhet. Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap

Samhällskunskap 2

Frågor om tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart samhälle, digitalisering, miljö och resursfördelning i relation till ekonomiska teorier. Det nutida samhällets politiska utveckling utifrån historiska ideologiska villkor, till exempel mänskliga rättigheter, nationalism, kolonialism och jämställdhet.

Samhällskunskap 3

Globalisering och dess betydelse utifrån ett demokratiskt, ekonomiskt och politiskt perspektiv samt för individer, grupper och nationer. Analys av utmaningar som individen, nationen och jorden står inför i en globaliserad värld.

För dig som är intresserad av hur människor handlar och reagerar både på individnivå och på gruppnivå.

Ledarskap och organisation

Ledarskap och organisation i olika typer av verksamheter och ur såväl ekonomiska som sociala och etiska aspekter.

Kommunikation

Människors interaktion och kommunikation i olika sammanhang och utifrån olika teorier

Psykologi 2

Personlighetspsykologi, utvecklingspsykologi och klinisk psykologi. Dessutom ingår arbete med mediers, livsstilars och kulturers påverkan på mänskliga beteenden, känslor och tankar.

Samhällskunskap 2

Frågor om tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart samhälle, resursfördelning m.m. i relation till ekonomiska teorier. Det nutida samhällets politiska utveckling utifrån historiska ideologiska villkor, till exempel mänskliga rättigheter, nationalism, kolonialism och jämställdhet.

Sociologi

Frågor om olika samhällsförhållanden och om hur människor formas av och skapar samhällen, kulturer och identiteter samt om vad som påverkar människors handlingar och sociala relationer.

I en av programfördjupningskurserna (Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering) ges möjlighet att göra en studieresa till Tyskland.

Utöver denna kurs väljer du själv två kurser. Det kan vara kurser som ger meritpoäng när du söker till högskola/universitet och/eller kurser som krävs för särskild behörighet.

grafisk siluett aleholm elever

Kontakt

Hjärtlandavägen 9
576 80 Sävsjö
0382-153 91

info.aleholm@savsjo.se

Frånvaroanmälan gymnasieutbildning:
010-888 70 50 eller via Vklass Länk till annan webbplats.

Frånvaroanmälan vuxenutbildning (gäller ej studerande på distans):

010-888 70 50

logotyp vklass
logotyp vklass
Logga Sävsjö kommun. Länk till savsjo.se
Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.