Om du blir sjuk

Vid sjukdom eller vård av barn

Om du studerar en yrkesutbildning eller SFI på Aleholm meddela alltid skolan när du är sjuk eller vårdar barn. Du kan skicka ett meddelande till berörd lärare via den digitala lärplattformen, telefon 010- 888 70 50 eller mail. Du ska meddela skolan varje dag under sjukdomsperioden.

Har du studiemedel ska du också sjukanmäla dig första sjukdagen till Försäkringskassan, detta gäller även flexvux.

För att få behålla studiestödet måste det finnas en godkänd sjukperiod. Läkarintyg krävs av skolan från 8:e dagen och kopia av intyget lämnas till studievägledaren. Läkarintyg sparas för att vid långvarig sjukdom kunna uppvisas för CSN om du inte uppnår tillräckliga studieresultat på grund av egen eller barns sjukdom.