Sök till Aleholms gymnasieskola

Här hittar du all information om hur du söker till gymnasiet.

Ansökan

Du ansöker via dexter. Länk till annan webbplats. Inloggningsuppgifter får du av din studie- och yrkesvägledare. Om du inte har möjlighet att söka via internet kan du få ansökningsblanketter av din studie- och yrkesvägledare.

Så här söker du till gymnasiet Pdf, 108.7 kB.

Antagningen strävar hela tiden mot förstahandsvalet vilket betyder att om du tas in på ditt förstahandsval, stryks de efterföljande valen automatiskt. Du får i de flesta fall ett preliminärt antagningsbesked i mitten av april som grundar sig på höstterminsbetyget i år 9. Den slutliga antagningen i juni grundar sig alltid på slutbetyget i grundskolan, det vill säga vårterminsbetyget i år 9. Du loggar in i Dexter i juli för att se ditt antagningsbesked och svara om du vill ha din plats. Du kan också hitta både det preliminära och det definitiva antagningsbeskedet på internet.

Behörighet

För att vara behörig att söka till ett yrkesprogram måste du ha betyget godkänt i ämnena svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik plus fem andra ämnen från grundskolan.

För att vara behörig att söka till ett högskoleförberedande program måste du ha betyget godkänt i minst 12 ämnen från grundskolan . De 12 godkända ämnena måste, förutom svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik, innefatta:

– biologi, fysik och kemi för antagning till naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet

– samhällskunskap, historia, religion och geografi för antagning till ekonomiprogrammet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet.

För estetiska programmet krävs inga specifika ämnen utöver svenska, engelska och matematik, men antagningsprov kan användas.