Studieekonomi

Vuxenutbildning är kostnadsfri och ger rätt till studiemedel. Har du ersättning från CSN ställs krav på dina studieresultat och att du klarar dina kurser inom den tid du sökt studiemedel för. Alla studiestöd söks hos CSN, Centrala studiestödsnämnden.

Sök studiemedel hos CSN

CSN:s hemsida har ett söksystem som hjälper dig att hitta den studiestödsform som passar just din situation. På CSN:s hemsida kan du själv räkna ut hur din ekonomi kommer att se ut de närmaste åren.

Den som finansierar sina studier via CSN är själv ansvarig för sina studier och att studiestödspoängen är tillräckliga. Se efter en extra gång att kurser och studiestödspoäng stämmer överens med din studieplanering. För att läsa på heltid krävs det att du har 20 studiestöds-poäng per vecka under studieperioden.

  • För studerande med barn finns ett tilläggsbidrag som söks samtidigt med studiemedel.

Kontakta CSN

0771-276 000

Telefontid mellan 08.00-16.30 alla vardagar.

Gå till csn:s webbplats.

 

www.csn.se Länk till annan webbplats.