Studieekonomi

Vuxenutbildning är kostnadsfri och ger rätt till studiemedel. Har du ersättning från CSN ställs krav på dina studieresultat och att du klarar dina kurser inom den tid du sökt studiemedel för. Alla studiestöd söks hos CSN, Centrala studiestödsnämnden.

CSN:s hemsida har ett söksystem som hjälper dig att hitta den studiestödsform som passar just din situation. På CSN:s hemsida kan du själv räkna ut hur din ekonomi kommer att se ut de närmaste åren.

Du som finansierar dina studier via CSN är själv ansvarig för dina studier, att studiestödspoängen är tillräckliga samt att poängen överensstämmer med det du verkligen studerar. Se efter en extra gång att kurser och studiestödspoäng stämmer överens med din studieplanering. För att läsa på heltid krävs det att du har 20 studiestöds-poäng per vecka under studieperioden. För studerande med barn finns ett tilläggsbidrag som söks samtidigt med studiemedel.

Kursförändringar kan påverka din studieekonomi vilket kan innebära att du kan få minskat studiestöd från CSN och eventuellt bli återbetalningsskyldig. Tänk på att CSN betalar ut pengar i förskott. OBS! Kontrollera alltid vad som händer med dina poäng vid kursförändring.

Kontakta CSN

0771-276 000

Telefontid måndag till fredag mellan klockan 09.00-16.00 alla vardagar.

Gå till csn:s webbplats.

 

www.csn.se Länk till annan webbplats.