Tillgänglighet på Sävsjö kommuns webbplats

Den här sidan beskriver hur webbplatsen aleholm.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Sävsjö kommun som organisation står bakom webbplatsen aleholm.se. Tillgänglighetsredogörelsen beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Tills vidare redovisar vi brister på ett övergripande plan och allt eftersom brister för respektive digital tjänst eller kanal, oavsett om den är nyutvecklad eller av äldre karaktär. För närvarande uppfyller vår webbplats och våra digitala tjänster delvis lagkravet för digital tillgänglighet inom offentlig service.

Vi är medvetna om att vi inte uppfyller alla kriterier i WCAG på webbplatsen, inklusive våra digitala tjänster, inom följande områden:

Teknik

  • Webbstandarder och kod som inte validerar.
  • Alla webbsidor har inte en logisk tabbordning enligt krav [WCAG 2.4.3 (A)]. Detta kan påverka navigering med tangentbord enligt krav [WCAG 2.1.1 (A)], alternativ navigering enligt krav [WCAG 2.4.1 (A)] samt problematik med röststyrning enligt krav [WCAG 2.5.3 (A)].
  • Vi arbetar kontinuerligt med uppdateringen av PDF-filer som är publicerade efter 23 september 2018 och ingår i det nya webbdirektivet. De ska vara tillgängliga efter de kriterier som gäller för dessa.

Pedagogik och utformning

  • Vissa innehållsbärande bilder kan sakna alternativtext enligt krav [WCAG 1.1.1 (A)].
  • Felaktigt utformade länktexter och länkbeskrivningar enligt krav [WCAG 2.4.4 (A)] är inte kontrollerat fullt ut. Kontrastfel har upptäckts på länkar och kommer att åtgärdas inom kort.
  • Inkonsekvent format på datum och sifferformat.
  • Bedömningen gjordes den 29 september 2021 med verktyget WAVE, via SiteVisions egna tillgänglighetskontroll samt via manuell granskning enligt webbriktlinjer.se/riktlinjer.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Om du behöver innehåll från webbplatsen aleholm.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du meddela oss. Svarstiden är normalt 2 dagar. Du kan kontakta oss på följande sätt: mejla oss på kommun@savsjo.se eller ring vår växel på telefon 0382-152 00.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och påtala det. Gå till webbplatsen för DIGG. Länk till annan webbplats.