Tillgänglighet på Sävsjö kommuns webbplats

Sävsjö kommun som organisation står bakom den här webbplatsen aleholm.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur webbplatsen aleholm.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Tills vidare redovisar vi brister på ett övergripande plan och allt eftersom brister för respektive digital tjänst eller kanal, oavsett om den är nyutvecklad eller av äldre karaktär. För närvarande uppfyller vår webbplats och våra digitala tjänster delvis lagkravet för digital tillgänglighet inom offentlig service.

Vi är medvetna om att vi inte uppfyller alla kriterier i WCAG på webbplatsen, inklusive våra digitala tjänster, inom följande områden:

Teknik

 • Webbstandarder och kod som inte validerar.
 • Skärmläsningsfunktion fungerar i nuläget bristfälligt.
 • Uppläsningsfunktion saknas på webbplatsen. Den ska vara på plats innan årsslutet 2020.
 • Vissa PDF-filer är publicerade innan 23 september 2018 och ingår därför inte i det nya webbdirektivet. De är inte tillgängliga efter de kriterier som gäller för nyare filer.
 • Vi har påbörjat uppdateringen av PDF-filer som är publicerade efter 23 september 2018 och ingår i det nya webbdirektivet. De ska vara tillgängliga efter de kriterier som gäller för dessa. Plan för att detta ska vara helt klart vid årskiftet 2022-2023.

Pedagogik

 • Överlag en inkonsekvent visuell design med olika formspråk.
 • Bristande kontraster mellan text och bakgrund.
 • Språk
 • Långa texter och djup struktur.
 • Felaktigt utformade länktexter och länkbeskrivningar.
 • Brutna länkar.
 • Inkonsekvent format på datum och sifferformat.
 • Bedömningen gjordes den 24 augusti 2020 med verktyget WAVE, samt via manuell granskning enligt webbriktlinjer.se/riktlinjer.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Om du behöver innehåll från webbplatsen aleholm.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du meddela oss. Svarstiden är normalt 2 dagar. Du kan kontakta oss på följande sätt: mejla oss på kommun@savsjo.se eller ring vår växel på telefon 0382-152 00. Du kan även skicka in en anmälan om någon brist du har upptäckt i vårt formulär - Rapportera tillgänglighetsfel.

 Valfritt.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och påtala det. Gå till webbplatsen för DIGG. Länk till annan webbplats.

grafisk siluett aleholm elever

Kontakt

Hjärtlandavägen 9
576 80 Sävsjö
0382-153 91

info.aleholm@savsjo.se

Frånvaroanmälan gymnasieutbildning:
010-888 70 50 eller via Vklass Länk till annan webbplats.

Frånvaroanmälan vuxenutbildning (gäller ej studerande på distans):

010-888 70 50

logotyp vklass
logotyp vklass
Logga Sävsjö kommun. Länk till savsjo.se
Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.