Skolledningen

Johnas Stranne, gymnasiechef

Johnas Stranne

Rektor

Rektor för:

Vuxenutbildningen
Ekonomiprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet

Rektor på Aleholmskolan Henrik Starkman

Henrik Starkman

Rektor

Rektor för:

Vård- och omsorgsprogrammet
Naturvetenskapliga programmet
Bygg- och anläggningsprogrammet
Teknikprogrammet
Riksidrottsgymnasiet
Industritekniska programmet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Anpassad gymnasieskola
Introduktionsprogrammen