Ansökan till vuxenutbildning

Studiestart för distanskurser på grundläggande och gymnasienivå sker oftast varje måndag i mån av plats och med anpassning till lovdagar.

När du ansöker till vuxenutbildningen gör du det via vår webbansökan. För att kunna göra ansökan behöver du ha ett mobilt bank-id. Du som inte har ett bank-id eller har skyddade personuppgifter kontaktar studie- och yrkesvägledare för att genomföra ansökan. I ansökan bifogar du dina tidigare betyg som behövs för att kunna göra en behörighetsbedömning.

När din ansökan har inkommit blir du kallad till ett vägledningssamtal av studie- och yrkesvägledare. I samtalet kommer en preliminär studieplan att upprättas. Efter detta samtal kommer du bli kallad till ett möte med handledare i studiehallen för att få mer information om distansstudierna och en introduktion i skolans digitala resurser. När du har varit på dessa två samtal går din ansökan vidare i ansökningsprocessen där du antingen blir antagen eller får ett avslag av rektor. Om du blir antagen kommer du att få inloggningsuppgifter till Hermods skickade till dig via mejl.

Om du inte har lämnat tidigare betyg eller varit på de två samtalen inom en månad efter det att du lämnade din ansökan kommer din ansökan inte anses var komplett och ansökan kommer därmed inte handläggas utan den markuleras.

Urval

Om vi får många sökande till gymnasiala kurser görs ett urval som görs enligt Förordningen om kommunal vuxenutbildning 3 kap 7§, där företräde ges till den som har kort tidigare utbildning och som,

önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,

behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering eller,

behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet eller planerat yrkesval.

Något urval görs ej om en sökande har rätt att delta enligt 20 kap. 19 § i Skollagen.

Laglig behandling av personuppgifter

Vi kommer att handlägga dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation), artikel 6 - rättslig förpliktelse och myndighetsutövning.

Ansökan Handläggningstider

Handläggningstider för ansökan är fyra veckor och vid arbetstoppar kan tiden förlängas.

Ansökan till vuxenutbildning

Johnas Stranne, gymnasiechef

Johnas Stranne

Rektor

Bilden är en illustration av en person och används som ersättning för fotografi där detta inte finns.

Linda Nilsson

Kommunalt aktivitetsansvar

Studie- och yrkesvägledare, vuxenutbildning