Man i profilkläder framför hyvelbänk med brädor.

Yrkesutbildning: bygg och anläggning

Utbildningen är en grundutbildning inom byggbranschen som ger dig möjlighet att sedan söka som lärling på ett företag. Utbildningen har flera olika inriktningar; du kan välja att utbilda dig till träarbetare, murare, betongarbetare, plattsättare, golvläggare, takmontör, undertaksmontör, målare eller anläggningsarbetare.

Utbildningen är en lärlingsutbildning som sker på plats i våra lokaler på Aleholm och på en arbetsplats. Studierna är på heltid och minst 70% av utbildningen genomförs på en arbetsplats. Du studerar tillsammans med andra under schemalagda lektioner, kontinuerligt ledda av en lärare. Vi har kursstart i januari.

Utbildningen är på gymnasienivå och innefattar kurser på 1200–1300 poäng vilket innebär studier i cirka 1,5 år. Din totala utbildningstid kan variera då det vid kursstarten utarbetas en individuell studieplan som bygger på dina förkunskaper såsom exempelvis tidigare erfarenheter och utbildningar. Efter utbildningen söker du anställning på företag där du gör färdigt utbildningen som lärlingsanställd. Ett yrkesbevis efter genomförd lärlingstid utfärdas av branschorganisation Byggbranschens yrkesnämnd (BYN) eller Måleribranschens yrkesnämnd (MYN).

Förkunskaper är minst betyget E i grundläggande svenska/svenska som andra språk och matematik.

Orienteringskurs Bygg, 100 poäng
Husbyggnad 1, 100 poäng
Husbyggnad 2, 200 poäng
Husbyggnad 3-ombyggnad, 200 poäng
Husbyggnadsprocessen, 200 poäng
Betong 1- långform och platta på mark, 100 poäng
Betong 2-väggar och pelare 100 poäng
Betong 3-bärlag, 100 poäng
Betong 4-golv, 100 poäng

Orienteringskurs Bygg, 100 poäng
Husbyggnad 1, 100 poäng
Husbyggnad 2, 200 poäng
Husbyggnad 3-ombyggnad, 200 poäng
Husbyggnadsprocessen, 200 poäng
Golvläggning 1, 100 poäng
Golvläggning 2-våtrum, 100 poäng
Golvläggning 3-trä och laminat, 200 poäng

Orienteringskurs Bygg, 100 poäng
Husbyggnad 1, 100 poäng
Husbyggnad 2, 200 poäng
Husbyggnad 3-ombyggnad, 200 poäng
Husbyggnadsprocessen, 200 poäng
Mur- och putsverk 1- grundmurar, 100 poäng
Mur- och putstverk 2-murverk, 100 poäng
Mur- och putsverk 3-puts, 100 poäng
Betong 1-lågorm och platta på mark, 100 poäng

Orienteringskurs Bygg, 100 poäng
Måleri 1, 200 poäng
Måleri 2, 200 poäng
Måleri 3, 200 poäng
Måleri 4, 200 poäng
Måleriprocessen, 200 poäng

Orienteringskurs Bygg, 100 poäng
Husbyggnad 1, 100 poäng
Husbyggnad 2, 200 poäng
Husbyggnad 3-ombyggnad, 200 poäng
Husbyggnadsprocessen, 200 poäng
Specialyrken 1, 100 poäng
Specialyrken 2, 200 poäng
Specialyrken 3, 200 poäng

Orienteringskurs Bygg, 100 poäng
Husbyggnad 1, 100 poäng
Husbyggnad 2, 200 poäng
Husbyggnad 3-ombyggnad, 200 poäng
Husbyggnadsprocessen, 200 poäng
Golvläggning 3 trä och laminat, 200 poäng
Trä 1-stommar, 100 poäng
Trä 2-beklädnad, 100 poäng
Trä 3- montage, 100 poäng

Orienteringskurs Bygg, 100 poäng
Anläggning 1, 100 poäng
Anläggning 2, 200 poäng
Anläggningsprocessen, 200 poäng
Anläggning stensättning, 100 poäng
Anläggning ledningsbyggnad, 200 poäng
Anläggning vägbyggnad, 100 poäng
Anläggning-gröna ytor, 200 poäng

Bilden är en illustration av en person och används som ersättning för fotografi där detta inte finns.

Samuel Nickolausson

Bygg och anläggningslärare