Betyg på vuxenutbildning

Betyg vuxenutbildning grundskolenivå och sfi

Betyg utfärdas i respektive ämne när hela kursen är genomförd. Betygsskalan har fem godkända steg E, D, C, B och A, blir du inte godkänd får du F. Från och med 1 januari 2022 är betygsskalan Godkänt och Icke godkänt.

Efter utbildningens slut kan du få samtliga betyg utskrivna i ett så kallat utdrag ur betygskatalog.

Betyg vuxenutbildning gymnasienivå

Betyg utfärdas i respektive ämne när hela kursen är genomförd. Betygsskalan har fem godkända steg E, D, C, B och A, blir du inte godkänd får du F.

Efter utbildningens slut kan du få samtliga betyg utskrivna i ett så kallat utdrag ur betygskatalog. I vissa fall kan även studierna resultera i gymnasieexamen.

Betyg på Komvux som särskild utbildning

Betyg utfärdas i respektive ämne när hela kursen är genomförd. Inom utbildningen på grundläggande nivå används endast betyget Godkänt.

Efter utbildningens slut kan du få samtliga betyg utskrivna i ett så kallat utdrag ur betygskatalog.

Gå till e-tjänst för betyg Länk till annan webbplats.